CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGHỊ LỰC

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức
Tin tức

Tin tức

Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân viên văn phòng.(lam viec co trach nhiem) ,
tuyen; nhan vien cham soc khach hang. tiep thi (nam ,nu)

tuyen; nhan vien cham soc khach hang. tiep thi (nam ,nu)

1 nhan vien ,thanh thao may tinh, ( luong co bang + hoa hong + tien xang + dien thoai + an )